Galeria

Galeria

Kącik czytelniczy

Galeria

Archiwa

BIP

W DNIU 11.08.2023R. PRZEDSZKOLE NR 32 JEST NIECZYNNE Z POWODU OGŁOSZONEJ EWAKUACJI. RODZICE, KTÓRZY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA OPIEKI SWOIM DZIECIOM MOGĄ JE ZAWIEŹĆ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 UL. NAŁKOWSKICH 110.

Informujemy, że Przedszkole nr 32  w Lublinie przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.”

W ramach programu otrzymaliśmy 3 000,00 zł wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa na wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci – wkład własny wynosi 750,00 zł.

Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2022 r.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

1.Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim,

2. Realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w promocji czytelnictwa,

– organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów.

 

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

W CZASIE PRZECIWDZIAŁANI A  ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ  KORONAWIRUSA COVID – 19

 

 1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5  m
 2. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 3. W miarę możliwości do grup przydzieleni są ci sami opiekunowie.
 4. Dziecko nie powinno przynosić ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 5. W sali w której przebywają dzieci zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 6. Po skończonej zabawie dziecko myje ręce, a zabawki są myte wodą z detergentem a na koniec dnia dezynfekowane.
 7. W czasie pobytu dzieci, sale są wietrzone. (1x na godz.)
 8. Zajęcia ruchowe realizowane w sali odbywają się przy dopływie świeżego powietrza.
 9. Opracowano sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka:

a)rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do udostępnienia dyrektorowi/nauczycielom przedszkola telefonów kontaktowych do obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

b)rodzice(opiekunowie prawni) są zobowiązani do systematycznej aktualizacji numerów kontaktowych i odbierania telefonów z przedszkola w celu szybkiego kontaktu.

c)nauczyciel zobowiązany jest do umieszczenia w bezpiecznym i w dostępnym dla osób uprawnionych miejscu w sali przedszkolnej numerów telefonów  do rodziców/ opiekunów prawnych.

d)nauczyciel przedszkola lub inny pracownik  w przypadku wystąpienia objawów chorobowych  niezwłocznie  informuje dyrektora

e)dyrektor lub nauczyciel przedszkola w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka niezwłocznie telefonicznie informuje rodziców.

f)rodzic zobowiązany jest do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 1. Wprowadzono ograniczenia w przebywaniu osób trzecich na terenie przedszkola do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, prowadzi się rejestr wejść/wyjść tych osób).
 2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 5. Należy uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność.
 6. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym miejscu z zapewnieniem min 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Drodzy Rodzice,

Od pierwszego września Wasze dziecko zostanie naszym przedszkolakiem. W związku z tym pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących przygotowania dziecka do przekroczenia progu przedszkolnego.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuacją epidemiczną, a przede wszystkim troszcząc się o bezpieczeństwo nas wszystkich, ustalono następujące zasady funkcjonowania przedszkola.

1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do 17.00

2. Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8.00. O spóźnieniach prosimy informować bezpośrednio nauczyciela lub telefonicznie.

3. Przed wejściem do placówki rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać środków ostrożności – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przed wejściem do przedszkola.

4. Rodzic/ opiekun prowadzający/ odbierający dziecko może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do szatni (w małej szatni może przebywać 2 rodziców i dzieci, w dużej 4 rodziców i dzieci).

5. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest do zarejestrowania jego wejścia do przedszkola, a odbierając dziecko do zarejestrowania jego wyjścia z placówki poprzez wpisanie indywidualnego kodu dziecka na tablecie lub używając aplikacji w telefonie.

6. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

7.Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych.

8. Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw rotacyjnie. Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie przez wyznaczonego pracownika.

9. Wszelkie ważne informacje przekazywane będą na bieżąco przez nauczycieli oddziału drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

Drogi Rodzicu!

 1. Opowiadaj dziecku o przedszkolu – mów o pozytywnych stronach, opowiedz, o tym, że Ty też kiedyś chodziłaś/eś do przedszkola.
 2. Wyjaśnij dziecku, kto będzie dziecko przyprowadzał i kto odbierał.
 3. Zapewnij, że pozna kolegów i koleżanki i będzie mógł się z nimi bawić.
 4. Powiedz, że będzie słuchało bajek, muzyki, dowie się wielu ciekawych rzeczy.
 5. Wytłumacz dziecku, że po obiedzie będzie odpoczywało na leżaku – razem z dzieckiem wybierz piżamkę do odpoczynku. Pamiętaj o podpisaniu piżamki.
 6. Opowiedz o zabawach na placu przedszkolnym, przypomnij razem z dzieckiem zasady bezpiecznej zabawy.
 7. Może się zdarzyć, że dziecko nie zdąży do toalety lub zaleje się zupą – zapewnij bieliznę na przebranie, pokaż dziecku worek z ubrankami na zmianę w szatni.
 8. Samodzielność to bezpieczeństwo! Naucz dziecko samodzielności w toalecie, naucz podciągania bielizny, zakładania kapci i posługiwania się sztućcami (łyżką) – jeśli dziecko opanuje te umiejętności, poczuje się bezpiecznie i łatwiej zaadaptuje się w przedszkolu.
 9. Pamiętaj! Dobro dziecka i jego uśmiech są dla nas najważniejsze. Możesz spokojnie pracować. Zaufaj nam, i pozwól pokazać Twojemu dziecku piękno tego świata!

O tym, że warto czytać dzieciom, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Warto jednak znać wszystkie pozytywne aspekty rozbudzania w maluchach miłości do książek i czytania. A jest ich naprawdę wiele! Dlaczego czytanie jest lepsze od oglądania bajek w telewizji?