Galeria

Galeria

Kącik czytelniczy

Galeria

Archiwa

BIP

Drodzy Rodzice,

w dniu 11.05.2010r. wznawiamy działalność naszego przedszkola. Prosimy o zapoznanie się z poniższą  informacją.

Informacja dla rodziców dotycząca organizacji opieki w przedszkolu w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się                  koronawirusa COVID-19

 

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2 metry.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni szatni wyłącznie z        zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15m2.
 • Jednocześnie w szatni może przebywać dwoje rodziców z dziećmi, pozostali oczekują przed przedszkolem w odpowiednich odstępach. Przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które jest przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie.

 

Rodzicu przypomnij swojemu dziecku:

 • O podstawowych zasadach higieny.
 • Przypomnij dziecku, aby często myło ręce mydłem z ciepła wodą, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 • Zwróć uwagę dziecku na to, by nie podawało ręki na powitanie, unikało dotykania okolic oczu, nosa i ust.
 • Ważne jest także, aby dziecko rozumiało potrzebę zasłonięcia ust i nosa podczas kichania i kaszlu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez naśladowanie.
 • Wytłumacz dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Ulubione zabawki zostają w domu.

 

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

Rodzice są zobowiązani do szybkiej komunikacji z przedszkolem(udostępnić jeśli to możliwe dwa  numery telefonu do kontaktu).

 

 

 

W tym tygodniu rozmawiamy o naszym mieście Lublinie. Tamarcia zbudowała z klocków Zamek Lubelski. Gratulujemy pomysłowości i cierpliwości. Praca godna prawdziwego architekta.

Brawo! Czekamy na kolejne prace 🙂

Tematyka zajęć 4.05-8.05

1. Zakochany w Syrenie.
2. Legendy warszawskie.
3. Poznajemy Kraków.
4.Mieszkamy w Europie.
5.Dania- kraj J.Ch. Andersena

Tematyka na nadchodzący tydzień (4.05-8.05.2020 r.) to: Moja miejscowość, mój region
Dzień 1. Moja okolica mnie zachwyca!
Dzień 2. Jesteśmy uprzejmi wobec innych
Dzień 3. Domy i domki
Dzień 4. Najpiękniejszy dom
Dzień 5. Moje najbliższe otoczenie

Moja miejscowość

B. Szelągowska

Ile bloków stoi w mieście!
Jedne duże, inne małe.
Ten jest żółty, tamten szary,
a te obok – całkiem białe.
Mkną ulicą samochody;
wszędzie pełno zakamarków.
By odpocząć od hałasu,
zawsze można iść do parku.
Na wsi domów jest niewiele;
spokój zwykle tam panuje.
Za dnia słychać śpiew skowronka,
nocą sowa pohukuje.
Czasem piesek przerwie ciszę,
kiedy biega po ogrodzie.
Kogut pieje, krowa muczy,
kaczka kwacze gdzieś na wodzie.
Czy to miasto, czy też wioska,
wielkie bloki, małe domy,
najważniejsze, by prócz domu
mieć rodzinę i znajomych!

Gimnastyka dla najmłodszych

 

Gimnastykę aparatu mowy rozpoczynamy od ćwiczeń najprostszych stopniowo zwiększając ich trudność. Na początku możemy wykorzystać naturalne sytuacje tak ,żeby dziecko nawet nie zorientowało się, że ćwiczy, na przykład:
• Po posiłku pozwólmy dziecku wylizać talerz językiem jak kotek. To ćwiczenie mniej eleganckie, ale za to bardzo skutecznie gimnastykuje środkową część języka.
• Po śniadaniu lub innym posiłku posmarujmy dziecku wargi miodem, kremem czekoladowym, mlekiem w proszku lub inną oblepiającą, ale smaczną substancją. Poprośmy je, aby zlizało je dokładnie, jak miś czy kotek.
• Kiedy dziecko ziewa z otwartą buzią, nie gańmy go, ale poprośmy, aby ziewneło jeszcze kilka razy zasłaniając usta.
• Jeśli dziecko dostanie lizaka zaproponuj mu, aby lizało go w odpowiedni sposób unosząc czubek języka ku górze.
• Przy porannym i wieczornym myciu zębów zaproponujmy dziecku liczenie zębów, przywitanie się z każdym zębem z osobna, w taki sposób, aby czubek języka dotknął każdego zęba i tych z tyłu i tych z przodu.
• Podczas rysowania poprosimy dziecko, aby narysowało językiem kółko lub kreseczki na podniebieniu górnym lub dookoła warg.
• Dmuchanie na talerz z gorącą zupą czy chuchanie na zmarznięte dłonie, cmokanie, żucie pokarmów, a nawet brzydkie wystawianie języka – to też ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 

 

 

Z małymi dziećmi ćwiczenia prowadzimy w formie zabawowej. Skuteczną i atrakcyjną formą ćwiczeń aparatu mowy są zabawy fabularyzowane, w czasie których dzieci naśladują za pomocą warg i języka ruchy zwierząt, odgłosy i różne codzienne czynności na przykład: Zamiatanie – możemy polecić dziecku, aby zamiotło w swojej buzi podłogę. Mycie okien – można poprosić aby dziecko umieściło czubek języka na zewnętrznej stronie zębów górnych i delikatnymi ruchami okrężnymi pod wargą górną i dolną umyło zęby (okno). Język tak się porusza, jakby mył okna. Trzepanie dywanu – język wysunięty na zewnątrz bardzo szybko porusza się do góry i do dołu tak jakby trzepał dywan (może też dotykać w szybkim tempie wargę górną i dolną).

Życzę miłej zabawy !
Katarzyna Jędrusiak – neurologopeda

Tematyka tygodnia: W zdrowym ciele zdrowy duch

4.05-8.05

1. C jak cyrk
2. Owoce i warzywa- z nich radość i siła
3. Ruch to zdrowie
4. Zdrowy tryb życia
5. Wizyta u stomatologa

Czego uczymy się w maju w grupie sześciolatków?

 

1. Mieszkam w Polsce

2. Na wsi

3. Święto mamy, święto taty

4. W zoo

 

Umiejętności dziecka:

 

 1. Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe. Zna hymn swojego kraju.
 2. Zna legendę opowiadającą o początkach państwa polskiego.
 3. Wie, jakie miasto jest stolicą Polski. Zna główne zabytki i budowle Warszawy.
 4. Poznaje cechy charakterystyczne dla różnych regionów Polski (krajobraz, stroje ludowe).
 5. Orientuje się, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 6. Wypowiada się poprawnie pod względem poprawności gramatycznej.
 7. Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
 8. Rozpoznaje litery (K, k, R, r).
 9. Pisze litery po śladzie.
 10. Czyta proste wyrazy.
 11. Rozróżnia głoski. Dzieli wyrazy na sylaby.
 12. Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 13. Rozwija spostrzegawczość.
 14. Rozpoznaje cyfry (cyfry 9, 0).
 15. Przelicza elementy. Doskonali umiejętność liczenia.
 16. Rozróżnia kierunki.
 17. Klasyfikuje elementy według określonych zasad.
 18. Zna i wie, co oznaczają znaki matematyczne +, –. Ustala wynik dodawania i odejmowania.
 19. Porównuje kształt przedmiotów.
 20. Rozpoznaje monety.
 21. Zna podstawowe figury geometryczne.
 22. Rozumie i stosuje pojęcie para.
 23. Dokonuje pomiaru długości.
 24. Konstruuje grę planszową.
 25. Rozpoznaje wiejski krajobraz.
 26. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane na wsi.
 27. Wie, jakie produkty otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt. Wie, skąd pochodzi miód.
 28. Zna nazwy zwierząt egzotycznych.
 29. Odczuwa swoją przynależność do rodziny. Przejawia szacunek wobec najbliższych.
 30. Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne.
 31. Śpiewa piosenki. Rozwija poczucie rytmu. Reaguje ruchem na zmianę rytmu muzyki.
 32. Współpracuje z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.

33.Rozpoznaje i nazywa emocje. Stara się panować nad emocjami trudnymi

 PWN