Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

pracownik1

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

adres strony internetowej :

https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/Rejestr.aspx

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

1.Publikacja oferty-otwarcie strony dla rodziców 1.04.2020 godz.8:00

2.Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru -wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców :

od 1.04.2020 r od godz.8:00 do 10.04. 2020 r. do  godz. 12 :00

3.Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców-zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 10.04. 2020 godz.12:00

4.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych-otwarcie strony dla rodziców-04.05.2020 r. godz.12:00

5.Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania-04.05.2020 godz.12:00-08.05.2020 godz.15:00

6.Publikacja listy kandydatów przyjętych-otwarcie strony dla rodziców-11.05.2020 godz.13:00

 

 

 Postępowanie uzupełniające.

 

Postępowanie uzupełniające odbywa się wówczas, gdy po zakończeniu rekrutacji placówka dysponuje wolnymi miejscami.

1.Publikacja wolnych miejsc-otwarcie strony dla rodziców 15.06.2020 godz.8:00

2.Rekrutacja uzupełniająca-rejestracja kandydatów przystępujących do naboru-wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców 15.06.2020 godz.8:00-19.06.2020 godz.15:00

3.Rekrutacja uzupełniająca-zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców,zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 19.06.2020 godz.15:00

4.Rekrutacja uzupełniająca-publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych-otwarcie strony dla rodziców 10.07.2020 godz.12:00

5.Rekrutacja uzupełniająca-potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania-10.07.2020 godz.12:00-15.07.2020 godz.15:00

6.Publikacja listy kandydatów przyjętych-otwarcie strony dla rodziców 17.07.2020 godz.12:00

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria ustawowe (Ustawa prawo Oświatowe art.131)

Wskazane kryteria to :

  1. wielodzietności rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ;
  6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają jednakową wartość.

 

Kryteria gminne (Uchwała nr 511/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020)

  Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba punktów
1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego 3 punkty
2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie 2 punkty
3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie 1 punkt
4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat 2 punkty
5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci 1 punkt
6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy 1 punkt

 

Zapraszamy rodziców i dzieci do odwiedzania naszej strony przedszkola. Postaramy się w ten trudny dla nas czas pomóc Państwu w poszukiwaniach ciekawych, kolorowych i edukacyjnych treści dla dzieci.  W związku z nadejściem Wiosny proponujemy wspólne śpiewanie i poszukiwanie jej zwiastunów.

Piosenka: Maszeruje wiosna               

1.Tam daleko gdzie wysoka sosna,

 maszeruje drogą mała Wiosna,

Ma spódniczkę mini sznurowane butki,

 i jeden warkoczyk krótki.

             Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło

             lecą i świergocą głośno i wesoło

             Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,

             gdy do góry wznosi zielenieje świat.

2.Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu, mała torebeczkę.

Chętnie żuje gumę i robi balony,

A z nich każdy jest zielony.

 

Wiersz: Wiosna

Przyszła do nas pani wiosna,

cała w sukni z kwiatów.

Uśmiechnięta i radosna,

wśród lecących ptaków.

Powróciły z nią bociany,

z dalekiej Afryki.

Żaby w stawie się zbudziły,

misie i jeżyki.

W krzewach słychać śpiew skowronka,

słonko mocniej grzeje.

Na listeczku śpi biedronka,

wiatr leciutko wieje.

Witaj wiosno! Piękna pani.

Cieszy nas twój powrót.

Zieleń liści, świerszczy granie,

kwiatów pełen ogród.

Słońce coraz mocniej przygrzewa, na dworze robi się cieplej, dni są dłuższe. Widzimy, jak rozkwitają kwiaty, trawa się zieleni a na drzewach rozwijają się liście. Świat staje się piękniejszy, kolorowy, wygląda jak zaczarowany. Zapewne za sprawą marca z wiersza  „Marzec – czarodziej”…

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus:
i już pączki na patyku
i już trawka na śnieżniku.
Och , ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec – czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie – kotki
Och, ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec – czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus:
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki – przedszkolaczki.
Och, ten marzec – czarodziej!

 

Każdy ma swoje święto, dinozaury też, mimo iż wymarły. Dzieciaki przyniosły tego dnia swoje kolekcje dinozaurów. W tym dniu to oni byli ekspertami, ich wiedza o tych wielkich jaszczurach była ogromna. Na koniec zajęć stworzyliśmy wulkan i robiliśmy własne skamieliny. Zobacz więcej

This gallery contains 12 photos.

Spektakl „Z głową w chmurach, czyli o żyrafie, która szukała deszczu”. Grupa II,III i VI wybrały się w podróż po afrykańskiej sawannie. Zobacz więcej