Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

Informujemy, że Przedszkole nr 32  w Lublinie przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.”

W ramach programu otrzymaliśmy 3 000,00 zł wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa na wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci – wkład własny wynosi 750,00 zł.

Działania w ramach w/w Programu będą realizowane  do grudnia 2022 r.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone zgodnie ze złożonym wnioskiem na:

1.Zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym zakup książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku ( w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim,

2. Realizację działań promujących czytelnictwo:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w promocji czytelnictwa,

– organizację spotkań autorskich, wystaw, konkursów.