Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

Drodzy Rodzice,

w dniu 11.05.2010r. wznawiamy działalność naszego przedszkola. Prosimy o zapoznanie się z poniższą  informacją.

Informacja dla rodziców dotycząca organizacji opieki w przedszkolu w czasie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się                  koronawirusa COVID-19

 

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 2 metry.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni szatni wyłącznie z        zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 15m2.
 • Jednocześnie w szatni może przebywać dwoje rodziców z dziećmi, pozostali oczekują przed przedszkolem w odpowiednich odstępach. Przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które jest przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy będą przyporządkowani ci sami opiekunowie.

 

Rodzicu przypomnij swojemu dziecku:

 • O podstawowych zasadach higieny.
 • Przypomnij dziecku, aby często myło ręce mydłem z ciepła wodą, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
 • Zwróć uwagę dziecku na to, by nie podawało ręki na powitanie, unikało dotykania okolic oczu, nosa i ust.
 • Ważne jest także, aby dziecko rozumiało potrzebę zasłonięcia ust i nosa podczas kichania i kaszlu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez naśladowanie.
 • Wytłumacz dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Ulubione zabawki zostają w domu.

 

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

Rodzice są zobowiązani do szybkiej komunikacji z przedszkolem(udostępnić jeśli to możliwe dwa  numery telefonu do kontaktu).