Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

Czego uczymy się w maju w grupie sześciolatków?

 

1. Mieszkam w Polsce

2. Na wsi

3. Święto mamy, święto taty

4. W zoo

 

Umiejętności dziecka:

 

 1. Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe. Zna hymn swojego kraju.
 2. Zna legendę opowiadającą o początkach państwa polskiego.
 3. Wie, jakie miasto jest stolicą Polski. Zna główne zabytki i budowle Warszawy.
 4. Poznaje cechy charakterystyczne dla różnych regionów Polski (krajobraz, stroje ludowe).
 5. Orientuje się, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 6. Wypowiada się poprawnie pod względem poprawności gramatycznej.
 7. Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
 8. Rozpoznaje litery (K, k, R, r).
 9. Pisze litery po śladzie.
 10. Czyta proste wyrazy.
 11. Rozróżnia głoski. Dzieli wyrazy na sylaby.
 12. Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 13. Rozwija spostrzegawczość.
 14. Rozpoznaje cyfry (cyfry 9, 0).
 15. Przelicza elementy. Doskonali umiejętność liczenia.
 16. Rozróżnia kierunki.
 17. Klasyfikuje elementy według określonych zasad.
 18. Zna i wie, co oznaczają znaki matematyczne +, –. Ustala wynik dodawania i odejmowania.
 19. Porównuje kształt przedmiotów.
 20. Rozpoznaje monety.
 21. Zna podstawowe figury geometryczne.
 22. Rozumie i stosuje pojęcie para.
 23. Dokonuje pomiaru długości.
 24. Konstruuje grę planszową.
 25. Rozpoznaje wiejski krajobraz.
 26. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane na wsi.
 27. Wie, jakie produkty otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt. Wie, skąd pochodzi miód.
 28. Zna nazwy zwierząt egzotycznych.
 29. Odczuwa swoją przynależność do rodziny. Przejawia szacunek wobec najbliższych.
 30. Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne.
 31. Śpiewa piosenki. Rozwija poczucie rytmu. Reaguje ruchem na zmianę rytmu muzyki.
 32. Współpracuje z dziećmi z grupy podczas zabaw i wykonywania wspólnych prac.

33.Rozpoznaje i nazywa emocje. Stara się panować nad emocjami trudnymi

 PWN