Galeria
Galeria
Kącik czytelniczy
Galeria
Archiwa
BIP

WITAM, W MIESIĄCU KWIETNIU OPRACOWUJEMY NASTĘPUJĄCE TEMATY TYGODNI:

1. JAJA MALOWANE

2. DZIEŃ I NOC

3. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

4. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Umiejętności dziecka:

 

 • Rozpoznaje litery (J, j, N, n, C, c).
 • Wysłuchuje głoski w wyrazach.
 • Wyszukuje poznane litery.
 • Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Wyodrębnia wyrazy w zdaniach.
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne. Stara się mówić wyraźnie.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi.
 • Pisze po śladzie.
 • Rozpoznaje cyfry (cyfra 8).
 • Doskonali umiejętność liczenia. Porównuje liczebność zbiorów.
 • Zna znaki matematyczne: <, >, =.
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy.
 • Określa kierunki. Rozróżnia prawą i lewą stronę.
 • Porównuje kształt przedmiotów.
 • Posługuje się pojęciami związanymi z następstwem czasu. Rozumie następstwo dnia i nocy.
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.
 • Dowiaduje się, jak działa zegar.
 • Odczytuje informacje zapisane za pomocą symboli.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne, np. projektuje i wykonuje kartkę świąteczną.
 • Posługuje się nożyczkami.
 • Śpiewa piosenki.
 • Rozwija poczucie rytmu.
 • Współpracuje w zespole. Dzieli się swoją wiedzą.
 • Zna zwyczaje związane z Wielkanocą.
 • Dba o swoje bezpieczeństwo podczas zabawy na sprzęcie terenowym.
 • Rozwija ciekawość badawczą. Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Rozumie, że należy dbać o przyrodę.
 • Wie, jak ważne jest segregowanie śmieci.
 • Wie, jakie zwierzęta prowadzą dzienny, a jakie nocny tryb życia.
 • Przeprowadza proste doświadczenia.
 • Rozwija zainteresowania kosmosem. Zna pojęcie gwiazdozbiór.
 • Rozumie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować zasady bezpieczeństwa.